Tấu thư địa lý kiểu tự

Quay lại chuyện cuốn “Cao Biền tấu thư Địa lý kiểu tự”. Cuốn sách này sau khi được dâng về cho Đường đế, đã được lưu giữ trong kho sách cấm của triều đình, xếp vào hàng bí thư.
Trải qua các đời Đường, Tống….đến thời nhà Minh, với danh nghĩa “Phò Trần Diệt Hồ” nhà nước phương Bắc lại đem quân xâm lấn nước ta. Chỉ huy cuộc chiến tranh này là ba danh tướng: Trương Phụ, Mộc Thạch, Hoàng Phúc. Trong đó có Hoàng Phúc là một tướng rất giỏi, uyên thâm kỳ môn độn giáp, đặc biệt là Địa lý. Ông nghiên cứu rất nhiều, và đã lấy được từ trong kho sách cuốn Cao Biền tấu thư. Lần này sang Việt Nam ông mang theo với dụng ý kiểm chứng lại các ngôi đất kết mà Cao Biền đã nêu. Nhưng trong cuộc chiến tranh này quân Minh đã thất bại, Đại quân sư Nguyễn Trãi đã dùng kế “vây thành diệt viện” chém đầu Liễu Thăng, bức hàng, bắt sống toàn bộ tướng lĩnh trong đó có Hoàng Phúc và cuốn Tấu thư địa lý này đã được thu hồi từ tay Hoàng Phúc. Nguyễn Trãi là người uyên thâm, trọng nhân tài, biết tiếng Hoàng Phúc nên không dám khinh mạn, mời vào tiếp chuyện. Khi tiếp chuyện Nguyễn Trãi rất khâm phục tài học của Hoàng Phúc. Khi bàn luận về Địa lý, Hoàng Phúc có nói với Nguyễn Trãi rằng: Nhà Hoàng Phúc được ngôi đất kết, có cái xá văn tinh cứu giải nên không sợ hung hiểm, nếu đúng như Địa lý thì không quá 100 ngày nữa Hoàng Phúc sẽ được tha. Hoàng Phúc còn nói với Nguyễn Trãi rằng, ngôi đất nhà ông ở Nhị Khê, Thượng Phúc, Hà Đông có trong bản tấu thư của Cao Biền, theo sách này, đất nhà Nguyễn Trãi kết phát công hầu khanh tướng, nhưng long lai đoản mạch, tại cung Mùi (ứng với ngôi thứ thất) có cái thương sa đâm vào nên rất độc, có thể phạm hình thương quan ngục, nếu không chữa ắt sẽ có ngày tai họa. Cao Biền đã mô tả thế đất như thế này :
Nhị Khê Thượng Phúc – Thôn Nhị Khê, Thượng Phúc, Hà Đông
Mạch kết bình dương – Mạch kết dưới bình dương (đất bằng)
Sơn như ngư đại – Núi như cá lớn
Thủy như loa tràng – Nước như cái loa dài
Tam môn giới khí – Thủy khẩu ba đường giới khí
Cửu khúc trụ đường – Chín khúc nước trụ tại minh đường
Tiền hô hậu ủng – Tiền hô hậu ủng, Nguyễn trãi cùng Lê lợi khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân đều được ủng hộ là vì vậy
Hổ phục long hàng – Hổ phục long hàng, Bắt sống tướng giặc, chém đầu Liễu Thăng là vì vậy
Thế xuất khanh tướng – Thế đất xuất công hầu khanh tướng
Quyền chưởng binh lang – Nắm quyền điều khiển binh lang
Hiềm sơn lai đoản mạch – Nhưng vì Long lai đoản mạch
Ly biệt tha hương -Nên sẽ ly biệt tha hương, cha Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt sang Trung Quốc, không về
Khủng bị hình thương -Sợ là sẽ bị phạm hình thương, đời sau Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc
Quả nhiên, sau đó để thực hiện chính sách bang giao, Lê Lợi đã cấp thuyền cấp ngựa cho quân Minh giải giáp về nước, đúng như lời Hoàng Phúc nói. Còn Nguyễn Trãi, sau vì cái án Lệ chi viên mà bị tru di tam tộc, kỳ lạ thay nó lại gây ra bởi sự liên quan đến Thị Lộ, người thứ thiếp của ông, đúng như lời Hoàng Phúc đã nói.
(Ngày nay ngôi mộ đó vẫn còn, tôi đã có dịp đến tận nơi quan sát, thế đất đúng như mô tả. Trong cái nạn tru di tam tộc, có một người vợ thứ của Nguyễn Trãi đã nhanh chân chạy thoát sang đất Lào, sinh một người con trai, sau 22 năm, vụ án sáng tỏ, dòng họ Nguyễn được minh oan, con cháu được tìm về, người con đó được bổ làm quan và trên đường đi sứ sang Trung Quốc đã bị đắm thuyền trên hồ Động Đình (nhân gian đã thêu dệt câu chuyện Rắn Trắng báo oán để lạc hướng quần chúng về vụ án oan khiên nhất lịch sử này). Ngày nay con cháu của Nguyễn Trãi còn sót lại sinh sống ở Chí Linh, Hải Dương, vẫn cứ mỗi đời có ít nhất một người chết vì dao kiếm, súng gươm, tai nạn thương vong, vẫn ứng với lời tiên đoán của Cao Biền).
Cuốn sách “Cao Biền tấu thư địa lý kiểu tự” vì thế mà được lưu truyền trong nhân gian, đã có một số người tìm được huyệt đặt mộ mà từ đó phát đến công hầu khanh tướng. Tất cả những địa danh ấy, những ngôi đất ấy đến nay vẫn không thay đổi nhiều. Các thầy địa lý ngày xưa đã sao chép ra nhiều bản, đến nay vẫn còn nhiều quyển chép tay còn sót lại trong các tủ sách gia đình của một số dòng họ.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *